Formáty

Preklikový formát

Preklikový formát je základným zobrazením reklamy v odporúčacích boxoch. Platíte pri nich za preklik, po ktorom sa návštevník dostane na vašu stránku, článok či inú podstránku, na ktorú chcete získať viac návštevníkov.

Prehrať video
Reklamný widget

Ukážka formátu v reklamnom boxe

Príprava podkladov

Technické usmernenia pre spustenie reklamy

Príprava podkladov

Preklikový formát

Nadpis: Odporúčaná dĺžka je 100 znakov vrátane medzier a na jeho konci nepoužívať bodku. Dôležité je, aby nadpis kampane zohľadňoval jej cieľ. Buďte čo najvýstižnejší – na reklamu si tak kliknú iba používatelia, ktorých váš obsah naozaj zaujal.

Obrázok: 
Pomer strán: 3:2
Minimálne rozmery: 600 x 400 pixelov
Formát: jpeg
Maximálna veľkosť súboru: 100 kb

Odporúčanie: Použite natívne, resp. redakčne pôsobiace obrázky. V každej kampani je vhodné otestovať viac druhov obrázkov. Na obrázkoch neodporúčame používať texty ani logá, pretože by mohli byť v odporúčacích oknách orezané. V prípade, že je na obrázku text, môže prekrývať maximálne 10 % jeho celkovej plochy.

Pozrite si aj naše ďalšie formáty: