Formáty

Preklikový formát

Preklikový formát je základným zobrazením reklamy v odporúčacích boxoch. Platíte pri nich za preklik, po ktorom sa návštevník dostane na vašu stránku, článok či inú podstránku, na ktorú chcete získať viac návštevníkov.

Reklamný widget

Ukážka formátu v reklamnom boxe

Vzhľad natívneho preklikového formátu je prispôsobený konkrétnej stránke, na ktorej sa zobrazí. To znamená, že u každého vydavateľa sa reklama zobrazí tak, aby pôsobila ako prirodzená súčasť stránky. A práve tu sa môže zobraziť vaša reklama medzi redakčným obsahom vydavateľa. Bude zreteľne označená, aby čitatelia vedeli, že ide o sponzorovaný obsah. 

Príprava podkladov

Technické usmernenia pre spustenie reklamy

Príprava podkladov

Preklikový formát

Nadpis: Odporúčaná dĺžka je 100 znakov vrátane medzier a na jeho konci nepoužívať bodku. Dôležité je, aby nadpis kampane zohľadňoval jej cieľ. Buďte čo najvýstižnejší – na reklamu si tak kliknú iba používatelia, ktorých váš obsah naozaj zaujal.

Obrázok: 
Pomer strán: 3:2
Minimálne rozmery: 600 x 400 pixelov
Formát: jpeg
Maximálna veľkosť súboru: 200 kb

Odporúčanie: Použite natívne, resp. redakčne pôsobiace obrázky. V každej kampani je vhodné otestovať viac druhov obrázkov. Na obrázkoch neodporúčame používať texty ani logá, pretože by mohli byť v odporúčacích oknách orezané.

Pozrite si aj naše ďalšie formáty: