Formáty

Carousel

Carousel formát sa zobrazuje na mobilných zariadeniach a umožňuje v odporúčacom okne zobrazenie 2 až 6 reklamných kreatív, medzi ktorými sa vie používateľ presúvať. Zaujme najmä svojím dizajnom a funkcionalitou pre podporu väčšieho množstva obsahu. Pre každú kreatívu totiž môžete mať inú cieľovú stránku. 

Prehrať video
Reklamný widget

Ukážka formátu v reklamnom boxe

Príprava podkladov

Technické usmernenia pre spustenie reklamy

Príprava podkladov

Carousel formát

Nadpis: Odporúčaná dĺžka je 100 znakov vrátane medzier. Odporúčanie: V nadpise odporúčame použiť maximálne 100 znakov vrátane medzier a na jeho konci nepoužívať bodku. Dôležité je, aby nadpis kampane zohľadňoval jej cieľ. Buďte čo najvýstižnejší – na reklamu si tak kliknú iba používatelia, ktorých váš obsah naozaj zaujal.

Obrázok: 
Pomer strán: 3:2
Minimálne rozmery: 600 x 400 pixelov
Formát: jpeg
Maximálna veľkosť súboru: 200 kb

Do rotácie môžete nasadiť minimálne dva a maximálne šesť rôznych nadpisov a obrázkov.

Odporúčanie: Použite natívne, resp. redakčne pôsobiace obrázky. V každej kampani je vhodné otestovať viac druhov obrázkov. Na obrázkoch neodporúčame používať texty ani logá, pretože by mohli byť v odporúčacích oknách orezané.

Pozrite si aj naše ostatné formáty