FAQ

Často kladené otázky

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s nastavovaním a vyhodnocovaním reklamných kampani v sieti Engerio. Ak ste medzi nimi nenašli odpoveď na svoju otázku, dajte nám, prosím, vedieť na kampane@engerio.sk a radi Vám ju zodpovieme.

Nastavenie kampane

Aká je cena za klik?

Štandardná cena za 1 klik pre Preklikový formát je 0,5 € bez DPH. Pre formáty Carousel a Video je príplatok k štandardnej cene +0,10 € bez DPH.

Ceny sa môžu meniť v závislosti od objemových balíčkov.

Viac info v aktuálnom cenníku.

Kampaň odbehla za dva týždne, hoci bola pôvodne naplánovaná na mesiac. Čo sa stalo?

Na rýchlosť dodania kampane má vplyv viacero faktorov, ako napríklad počet klikov, trvanie kampane alebo preklikovosť (CTR). Náš reklamný systém rozpočíta podľa počtu klikov a trvania kampane, koľko klikov má kampani dodať každý deň. Ak má však kampaň nastavený nízky počet klikov na dlhšie obdobie a zároveň má kampaň vyššiu preklikovosť (CTR), môže sa stať, že odbehne skôr.

Môžem si pre moju kampaň vybrať konkrétne weby, na ktorých sa bude zobrazovať?

Kampaň môžete zacieliť podľa Site Types, teda podľa typu webov, na ktorých sa budezobrazovať. Náš reklamný systém neumožňuje vybrať konkrétne weby. V Engeriu si dávame mimoriadne záležať na výbere našich partnerov a spolupracujeme iba s prémiovými vydavateľmi. V našom portfóliu určite nenájdete žiadne konšpiračné weby alebo stránky, ktoré by neboli bezpečné pre vašu značku.

Ako si overiť, že počet klikov uvedený v dashboarde je správny?

Náš systém meria klik, keď používateľ klikne na reklamu v odporúčacom boxe. Kliky a impresie je možné merať aj meracími kódmi tretích strán (napríklad Gemius, Adform, bit.ly a podobne). Upozorňujeme však, že tieto kódy môžu byť v niektorých prípadoch blokované citlivými adblokmi.

Prečo v kampani nastaviť vždy viacero kreatív?

Pri nastavovaní vašej kampane odporúčame vždy otestovať viacero kreatív, teda rôzne obrázky a nadpisy. Systém dokáže kreatívy automaticky optimalizovať podľa CTR. To znamená, že uprednostní kreatívy s vyšším CTR a vy tak dosiahne najväčšiu efektívnosť kampane.

Kreatíva kampane – tipy a triky

Aký obrázok vybrať pre kampaň?

Odporúčame používať natívne, resp. redakčne pôsobiace obrázky. V každej kampani je vhodné otestovať viac druhov obrázkov. Kampaň môžete nastaviť tak, aby systém automaticky uprednostňoval kreatívu s vyšším CTR. 

Naše odporúčacie okná prispôsobujeme stránke, na ktorej sa zobrazujú, aby pôsobili ako jej prirodzená súčasť. Neodporúčame používať v obrázkoch texty ani logá, pretože by mohli byť v odporúčacích oknách orezané. V prípade záujmu vám s návrhom obrázku pre vašu kampaň radi pomôžeme. Vhodné obrázky môžete zadarmo nájsť aj v rôznych fotobankách (Unsplash, Pixabay, Pexels a mnoho ďalších).

Aký dlhý má byť nadpis?

V nadpise odporúčame použiť maximálne 100 znakov vrátane medzier a na jeho konci nepoužívať bodku. Dôležité je, aby titulok zohľadňoval cieľ kampane. V prípade záujmu vám s návrhom nadpisu pre vašu kampaň radi pomôžeme.

Ako nájdem reklamu naživo na webe?

Náš reklamný systém cieli reklamu podľa kontextu a zároveň rozpočítava jej dodanie na jednotlivé dni. Preto sa môže stať, že sa vám reklama v momente, keď ju budete na webe hľadať, nezobrazí. Screenshot z kampane vám radi pripravíme, stačí ak nás oň požiadate emailom na kampane@engerio.sk.

Štatistiky kampane a vyhodnotenie

Prečo môže byť rozdiel v nameraných dátach v dashboarde a napríklad v Google Analytics?

Pri vyhodnocovaní kampane je mimoriadne dôležité porovnávať rovnaké metriky. Engerio meria klik v momente, keď používateľ klikne na reklamu v odporúčacom okne. 

Klienti v Engeriu platia za prekliky, teda garantujeme, že používatelia si v odporúčacom boxe klikli na reklamu. Kliknutia od robotov sú automaticky odfiltrované a nepočítajú sa do štatistík kampane. Počet klikov je možné merať aj meracími kódmi tretích strán. Funkčnosť systému a kvalitu prekliklov Engerio v pravidelných intervaloch kontroluje, porovnáva a vyhodnocuje.

Rozdiely medzi počtom kliknutí v dashboarde a v rôznych analytických nástrojoch môžu vznikať napríklad z nasledovných dôvodov:

  1. používateľ klikol na reklamu, ale zatvoril stránku ešte pred načítaním meracieho kódu – napríklad stratil záujem, prípadne sa stránka načítavala príliš pomaly;
  2. používateľ používa adblock, ktorý zablokoval načítanie meracieho kódu;
  3. používateľ nesúhlasil s cookies (gdpr), ktoré majú vplyv aj na štatistiky v analytických nástrojoch;
  4. na cieľovej stránke bol nesprávne implementovaný merací kód alebo nastavenie meraní.

V takýchto prípadoch odporúčame skontrolovať:

  1. či podobné nezrovnalosti v číslach nie sú aj z iných systémov (ak ich klient používa viac);
  2. či sa to stalo aj pri iných kampaniach na iné stránky klienta, aby zistil, či rozdiel nevzniká iba pri danej kampani;
  3. nastavenie analytického nástroja odborníkmi; 
  4. nasadiť na cieľovú stránku impresný kód, ktorý bude merať impresie a bude nasadený vo vrchnej časti stránky (aby sa načítal čo najrýchlejšie aj pri pomaly sa načítavajúcej stránke).
Ako si môžem skontrolovať kvalitu návštevnosti cez Engerio?

Môžete tak urobiť prostredníctvom rôznych analytických nástrojov, napríklad Google Analytics. Na to je však potrebné, aby ste k prekliku v kampani pridali aj UTM-parameter, prostredníctvom ktorého si môžete návštevnosť z Engeria vyfiltrovať. UTM-parameter môžete pridať k prekliku napríklad na tejto stránke. Náš reklamný systém zatiaľ nedisponuje funkciou autotagging.

Môžete tiež nasadiť na konkrétnu stránku merací pixel, napríklad cez službu Pastepixel alebo niektorú inú. 

Ako môžem zdieľať štatistiky kampane?

Na sledovanie štatistík kampane slúži tzv. dashboard. Ak ho chcete zdieľať s ďalšími používateľmi, môžete tak urobiť jednoducho prostredníctvom linku na dashboard. Štatistiky si môžete aj jednoducho stiahnuť kliknutím na ikonu šípky v pravom hornom rohu dashboardu.