Transparentnosť v natívnej reklame

Prečo a ako označovať natívnu reklamu v médiách?

V čase, kedy sú používatelia nútení odkliknúť najrôznejšie bannery a preskakovať video reklamy, natívna reklama ostáva nerušivá. Vizuálne i funkčne prirodzene zapadá do prostredia, v ktorom sa nachádza. Problémom môže byť, že občas až tak prirodzene, že si používateľ neuvedomí, že ide o platený obsah.

Rozpoznateľnosť neoznačenej natívnej reklamy v porovnaní s klasickou reklamou je nízka – v prieskume od Golden Gate University School of law zistili, že iba 37 % testovaných používateľov dokázalo rozoznať prezentované typy natívnej reklamy ako platený obsah v porovnaní s 81 % pri klasickej reklamy. 

Vizuálna ukážka rozpoznateľnosti natívnej reklamy z prieskumu Golden Gate University School of law.

S rastúcou popularitou natívnej reklamy prichádza zvýšená dôležitosť jej správneho označenia. Transparentnosť v natívnej reklame zohráva kľúčovú úlohu v budovaní dôvery a dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. 

Ak používateľ nevie, že obsah, ktorý sleduje, je reklamou, môže to mať negatívny vplyv na vnímanie značky a v konečnom dôsledku na jeho rozhodnutie o nákupe alebo interakcii so značkou. Medzinárodne je označovanie natívnej reklamy považované za tak dôležité, že Americký úrad pre ochranu spotrebiteľov (Federal Trade Comission) vydal reguláciu na označovanie natívnej reklamy a zákonom vyžaduje od amerických médií i zadávateľov jej dodržiavanie. Zabezpečujú tým, že značky budujú svoje vzťahy so zákazníkmi na základe dôvery a autenticity, čo má dlhodobé pozitívne dôsledky pre všetky zúčastnené strany. 

IAB Slovakia takisto vyzdvihuje dôležitosť označovania natívnej reklamy. V Príručke natívnej reklamy zobrazujú rôzne typy jej označenia:

Zdroj: Príručka natívnej reklamy, IAB Slovakia

V Engerio odporúčacích oknách si na transparentnosti dávame záležať a reklamu vždy označujeme nápisom “reklama” prípadne “advertoriál”:

Ukážka označenia reklamy v odporúčacích boxoch Engerio

Okrem spomínaného označenia sme v rámci odporúčacích okien vytvorili ďalšiu možnosť označenia vhodnú pre kampane so špecifickými požiadavkami, akými sú napríklad politické kampane. Umožňuje používateľovi rozkliknutím zobraziť ďalšie údaje zadávateľa reklamy. 

Ukážka označenia reklamy pre politickú kampaň na médiu www.pravda.sk

Tento typ označenia je dostupný pre každého klienta, ktorý chce byť uvedený ako zadávateľ svojej reklamy. Prípadne ak chce vyzdvihnúť konkrétnu informáciu v rámci kampane, ako to urobil napríklad klient Austria.info:

Ukážka reklám klienta Austria.info

Kreativite sa medze nekladú a tento priestor je v rámci kreatívy možné použiť rôznymi spôsobmi. Pozrite si napríklad aj ukážku kampane dole s upozornením na zodpovedné pitie alkoholu. Plochu je však možné využiť aj ako CTA prvok: „Zaregistrujte sa“, „Vyhrajte“, „Vypočítajte si“..

Ako pripraviť podklady pre tento typ označenia reklamy?

Text špeciálneho označenia musí mať maximálne 25 znakov. Označenie sa nachádza v pravom dolnom rohu, preto berte na vedomie, že obrázok kreatívy by nemal v tejto časti obrázku zobrazovať žiadne dôležité údaje. 

Máte záujem o špeciálne označenie aj vy, prípadne chcete otestovať efektivitu natívnej reklamy v médiách? Ozvite sa nám a náš tím vám pomôže s nastavením vašej kampane.