Engerio reporty

Analyzujte výkonnosť vašich kampaní s Engerio Reportmi

Vďaka Engerio Reportom máte k dispozícií dáta o vašej reklamnej kampani i jednotlivých kreatívach na jeden klik

Sledovanie a vyhodnocovanie vašich reklamných kampaní je kľúčom k ich úspechu. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako vám Engerio reporty pomôžu dosiahnuť ešte lepšie výsledky.

Obsah článku

Prečo analyzovať výsledky reklamných kampaní?

Bez ohľadu na to, aký skvelý produkt či službu ponúkate, ak vaša reklama nie je optimalizovaná, strácate príležitosť na dosiahnutie maximálneho účinku vašich reklamných kampaní. Analyzovanie reklamných kreatív vám umožní identifikovať, ktoré prvky fungujú a ktoré je potrebné zdokonaliť.

Rýchla orientácia v reporte

Prehrať video

Dáta z reklamných kampaní

Základné dáta kampaní (Kliky, Impresie, CTR, Zapnutie zvuku, Pozretia)

Engerio reporty vám poskytujú informácie o počte klikov, zobrazeniach (impresiách) a preklikovosti (CTR) celej vašej kampane. Tieto údaje sú pravidelne aktualizované s grafovým znázornením priebehu kampane v čase jej trvania. Posledný dátum a  čas aktualizácie dát v reporte nájdete pod okienkom Kliky s názvom “Naposledy aktualizované”.

  • Kliky: Počet kliknutí, ktoré už vo vašej kampani odbehli / celkový počet klikov;
  • Impresie: Impresie predstavujú počet viditeľných impresií vašej reklamy. Impresia sa počíta ako viditeľná, keď sa minimálne 50% pixelov reklamy zobrazí na minimálne 1 sekundu (2 sekundy pre videá) na obrazovke používateľa. Tento údaj je dôležitý, pretože ukazuje, aký dosah má vaša kampaň;
  • CTR (Click-Through Rate): alebo inak preklikovosť, je pomer medzi počtom kliknutí a počtom zobrazení reklamy. Vyššie CTR naznačuje, že vaša reklama zaujala viac čitateľov.
  • Zapnutie zvuku – koľkokrát si používatelia vo videu zapli zvuk.
  • Pozretia – koľko používateľov videlo viac ako 25% celkovej dĺžky videa.
Kreatíva v centre pozornosti

Reklamná kreatíva je pre úspešnosť kampane tou najdôležitejšou časťou. Je to to, na čo návštevník média klikne. Preto odporúčame dať kreatívu do centra pozornosti. 

Rovnako, ako aj na úrovni kampane, aj pri kreatívach máte k dispozícii základné dáta kampane. Z každej kreatívy sa viete prekliknúť na jej cieľovú URL priamo z reportu cez tlačidlo “Odkaz”, ktorý nájdete napravo pri nadpise. 

Carousel formát je označený špeciálnou ikonkou vďaka ktorej ho ľahko v reporte rozoznáte a jeho kreatívy sa v reporte zobrazujú v poradí, v akom boli v kampani nasadené. 

Detail reklamnej kreatívy

Engerio reporty vám dávajú aj detailný pohľad na výkonnosť vašich reklamných kreatív. Po kliknutí na akúkoľvek kreatívu sa vám zobrazí v novom okne aj s dátami spomínanými vyššie a možnosťou filtrovania kampane podľa času, o ktorom viac hovoríme tu. 

Prehrať video
Ak chcete otestovať, či sú vaše obrázky a nadpisy vhodné pre podporu obsahu v médiách, môžete sa otestovať v našom kvíze.

Funkcionalita Engerio reportov

Filtrácia reklamných kreatív

Vyššie sme si vysvetlili, prečo je reklamná kreatíva dôležitá a aké metriky pri nej vieme sledovať. Pre efektívnejšie vyhodnocovanie kampaní prinášame hneď niekoľko možností filtrovania:

Prehrať video

Po otvorení reportu sa vám v ňom zobrazia všetky kreatívy v kampani. Aktívne kreatívy jednoducho rozoznáte podľa zelenej bodky pri nadpise. Tie, ktoré ju nemajú, aktuálne nebežia, teda sú neaktívne. V reporte si môžete vyfiltrovať kreatívy aj podľa tohto parametra.

Úspešnosť vašich kampaní môžete efektívnejšie sledovať vďaka filtrácii jednotlivých metrík. Kreatívy sa vám následne zobrazia v poradí od najlepšej po najslabšiu na základe klikov, impresií alebo CTR (preklikovosti).

Takisto máte možnosť prepnúť si zobrazenie kreatív v reporte podľa preferencie na zobrazenie v riadku.

Obdobie trvania kampane a filtrácia podľa času

Kalendár v kampani po otvorení reportu zobrazuje dátum začiatku a konca kampane. Máte však možnosť vybrať si akékoľvek obdobie, ktoré chcete sledovať a dáta sa vám zobrazia podľa vášho výberu. Po prejdení šípky na grafe máte možnosť sledovať počet klikov, impresií a vývoj CTR po dňoch. Ak chcete filter zresetovať na pôvodné trvanie kampane, kliknite na tlačidlo šípiek vedľa dátumov.

Prehrať video

Túto možnosť filtrovania máte aj po prekliknutí na Detail kreatívy pre každú kreatívu v kampani, ako sme si popísali vyššie v reporte.

Ponúkame vám ešte “Viac”

V pravom hornom nájdete menu “Viac”, ktoré vám ponúka ďalšie možnosti. 


Po kliknutí na “Stiahnuť XLS” sa vám stiahnu všetky dáta vašej kampane. Tabuľka vo formáte .xlsx vám ponúka nasledovné dáta:

V prípade, že chcete ťahať dáta priamo do vašich analytických nástrojov, môžete tak urobiť cez “Link API”. Dáta sa tak budú zobrazovať vo vašom systéme spolu s ostatnými reklamnými kampaňami.  

Veríme, že nové možnosti Engerio reportov vám ponúknu lepší prehľad vo vašich kampaniach. Ak máte k reportom akékoľvek otázky, ozvite sa nám na mail: kampane@engerio.sk, radi vám pomôžeme.