Príprava videa

Ako pripraviť video do odporúčacieho okna Engerio

Pre Video formát v rámci Engerio natívnej kampane je potrebné vaše video pripraviť v správnom formáte a veľkosti. V tomto článku vám ukážeme, ako na to. 

príprava podkladov

Video

Podporované formáty: mp4

Maximálna dĺžka videa: 15 sekúnd

Pomer strán videa: 3:2

Maximálna veľkosť videa: 500 kb

Nadpis: Ako pri statickom formáte. Odporúčaná dĺžka je 100 znakov vrátane medzier.

Pre prípravu videa budeme používať program HandBrake. Tento program je zdarma a môžete si ho stiahnuť na tejto stránke

Krok 1: Video vložíme do programu buď potiahnutím myšou, alebo cez tlačidlo „Open source“. Následne je treba v 1. tabe „Summary“ vybrať formát mp4 a zrušiť zakliknutie automaticky zakrúžkovanej možnosti.

Krok 2: V 2. tabe „Dimensions“ je treba vybrať „Resolution limit“ 480p a „Cropping“ nastaviť na none. 

Krok 3: Tab „Filters“ môžeme preskočiť. V 4. tabe „Video“ nastavíme „Framerate“ na 25 (PAL) a „Preset“ slider na medium. Sliderom „Quality“ nastavíme intenzitu kompresie. Čím väčšie číslo, tým vyššia komprimácia. Aplikácia odporúča 18 – 28. Pre Engerio odporúčací box je použiteľná aj 32.

Krok 4: Ak chceme mať vo videu zvuk tak v 5. tabe „Audio“ Codec nastavíme na AAC a Bitrate na 64.

Ak vo videu zvuk nechcete, v 5. tabe „Audio“ vypneme audio stopy prepnutím na možnosť „none“

Krok 5: Tab „Subtitles“ môžeme preskočiť. V 7. tabe „Chapters“ zrušíme zakliknutie automaticky zakrúžkovanej možnosti „Create chapter markers“

Krok 6: Video v dolnej časti vľavo premenujeme a vpravo môžeme vybrať kam sa uloží cez tlačidlo „Browse“. Keď je všetko nastavené, môžete spustiť komprimáciu cez tlačidlo „Start“ v strede hore. 

Video nájdete vo vami zvolenom priečinku. Prosím, skontrolujte, či je veľkosť videa menšia ako 500 kb. Ak áno, vaše video je pripravené pre nasadenie do vašej kampane v Engerio odporúčacích oknách. Ak je veľkosť videa väčšia ako 500 kb, prosím, zopakujte postup znovu alebo upravte nastavenie „Quality“ v kroku číslo 3 na 32 a viac tak, aby veľkosť súboru nebola po exportovaní viac ako 500 kb. 

Autor článku: Lukáš Daráš